شیر پولیش

شیر پولیش

  • پولیش سطوح فلزی
  • توانایی پولیش و پرداخت نهایی
  • براق نمودن سطوح فلزی( استیل)، رنگ های پلی استر
  • محافظت نمودن از سطوح فلزی دربرابر هرگونه ضربه
  • جلوگیری از ایجاد سطوح روغنی بر روی سطوح