فلاپ دیسک

سنباده فلاپ دیسک

  • دارای صدای کم
  • عمر طولانی
  • عدم لک برداشتن یا کبود شدن قطعه کار
  • ایجاد حرارت بسیار پایین
  • قابلیت لرزش بسیار پایین در حین کار
  • قابل استفاده درانواع وسیعی از قطعات
  • کار کردن طولانی و عدم نیاز به تعویض متعدد و لذا کاهش زمان تولید
  • ریزش کم دانه های سنباده و کیفیت در پولیش کاری
  • ارسال به تمامیه نقاط ایران

شماره تماس : ۵۵۳۳۵۸۷۱ – ۰۲۱ ، ۰۹۱۲۱۸۷۸۷۹۲